95 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Autor: foto. Aleksander Łubiński

95 Roczni...Skandia M...Skandia M...2013.07.2...2013.07.2...

Nasze Galerie