2013.07.26 - Uroczystości otwarcia mostu przez Wisłe w Kwidzynie.
Autor: foto. Aleksander Łubiński

Reżyser J...XIII-Wiel...Reżyser J...Wystawa p...71 Tour d...

Nasze Galerie