2013.07.26 - Uroczystości otwarcia mostu przez Wisłe w Kwidzynie.
Autor: foto. Aleksander Łubiński

95 Roczni...XXII fina...XXII fina...XXII fina...2013.05.1...

Nasze Galerie