2013.07.26 - Uroczystości otwarcia mostu przez Wisłe w Kwidzynie.
Autor: foto. Aleksander Łubiński

95 Roczni...Reżyser J...XXII fina...95 Roczni...XIII Wiel...

Nasze Galerie