2012.10.15 - Uroczystość przejęcia przez Miasto Kwidzyn dworca kolejowego

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak przekazał akt notarialny, który został zawarty 1 października br. od 8 października Gmina Miejska Kwidzyn za kwotę 210 135 zł stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej o pow. 0,1910 ha oraz właścicielem postawionego na tej działce budynku dworca kolejowego o pow. 1 232 m kw.

Autor: foto Aleksander Łubiński

95 Roczni...XXII fina...Skandia M...2013.05.1...Wizyta Św...

Nasze Galerie