2012.10.15 - Uroczystość przejęcia przez Miasto Kwidzyn dworca kolejowego

Na zdjęciu Poseł Jerzy Kozdroń, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak , Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak

Autor: foto Aleksander Łubiński

Reżyser J...2013.07.2...Międzynar...2013.07.2...XXII fina...

Nasze Galerie