TURYŚCI / HISTORIA I ZABYTKI

1233 - przybycie pierwszych oddziałów rycerzy zakonu krzyżackiego na teren Dolnego Powiśla; założenie umocnienia nazwanego "Insula Sanctae Mariae" (Marienwerder) na terenie Żuław; zdobycie pruskiego grodu Quidin na wysoczyźnie i przeniesienie się tam Krzyżaków; obok grodu lokowane jest miasto, które otrzymuje później prawa chełmińskie.

1254 - ustanowienie stolicy biskupstwa pomezańskiego w Kwidzynie.

1285 - powołanie kapituły biskupstwa pomezańskiego i wyznaczenie jej siedziby w Kwidzynie; kościół parafialny podniesiony zostaje do rangi katedry.

XIV w. - wznoszenie zespołu zamkowo - katedralnego na północ od średniowiecznego miasta

1394 - śmierć św. Doroty z Mątowów Wielkich, zamurowanej w celi katedry kwidzyńskiej

1440 - utworzenie w Kwidzynie Związku Pruskiego

1628 - 1635 - okupacja miasta przez wojska szwedzkie pod wodzą króla Gustawa Adolfa.

1709 - spotkanie w Kwidzynie króla pruskiego Fryderyka I z carem Rosji Piotrem I w czasie wojny północnej.

1710 - ogromny pożar miasta; zachowała się tylko jedna pierzeja rynkowa z charakterystyczną zabudową złożoną z domów podcieniowych.

1758 - 1762 - Kwidzyn kwaterą główną Wilhelma Fermora, dowódcy wojsk rosyjskich w czasie wojny siedmioletniej.

1772 - pierwszy rozbiór Polski; Kwidzyn staje się siedzibą nowej prowincji Prusy Zachodnie

1798 - rozbiórka dwóch skrzydeł zamkowych; południowego i zachodniego

1807 - w mieście stacjonują wojska francuskie pod wodzą marszałka Lefebre

1815 - reforma administracyjna, Kwidzyn zostaje stolicą rejencji

1847 - zbudowanie pierwszej szosy wiodącej z Kwidzyna do Malborka

1858 - poświęcenie kościoła katolickiego, wybudowanego według projektów K. F. Schinkla

1862 - 1864 - gruntowna restauracja elewacji zewnętrznych i wewnętrznych katedry

1874 - główny etap prac restauracyjnych na zamku

1878 - utworzenie Towarzystwa Historycznego dla Rejencji kwidzyńskiej.

1879 - utworzenie w mieście garnizonu wojskowego i Królewskiej Szkoły Podoficerskiej

1880 - ukończenie budowy neogotyckiego ratusza na miejscu pierwotnej, średniowiecznej budowli

1883 - uruchomienie linii kolejowej Malbork - Kwidzyn - Grudziądz - Toruń

1915 - oddanie do użytku Starostwa (obecnie Urząd Miasta)

1920 - plebiscyt w Kwidzynie i na Dolnym Powiślu

1937 - otwarcie Gimnazjum Polskiego

1945 - zajęcie miasta przez armię radziecką; przejęcie miasta przez polskie władze

1973 - decyzja rządu o budowie w Kwidzynie Zakładów Celulozowo - Papierniczych

1990 - początek władzy samorządowej

1999 - zmiana podziału administracyjnego kraju - Kwidzyn jest w województwie pomorskim.