KALENDARIUM DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH MIASTA KWIDZYNA

02.01.2015 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna podpisał deklarację przystąpienia do procesu przygotowań zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego;

04.02.2015 r. Zawarta została umowa z Wykonawcą Programu Rewitalizacji – firmą Lider Projekt Sp. z o.o. Rozpoczęto prace nad I etapem prac – procesem  delimitacji obszarów miejskich;

30.04.2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przekazano Raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych;
pdfRaport_delimitacji_Kwidzyn.pdf2.51 MB


08.07.2015 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek podległych UM Kwidzyn, na którym przedstawiono Raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówiono zakres kolejnych etapów prac nad wskazaną w ww. Raporcie do rewitalizacji jednostką urbanistyczną „Stare Miasto” - obejmującą obszar ulic: Braterstwa Narodów, Grudziądzkiej, Batalionów Chłopskich i Kościuszki;

22.09.2015 r. Odbyło się spotkanie podsumowujące złożone propozycje projektów. Określono wzajemne relacje między nimi oraz możliwości powiązania w projekt zintegrowany.
pdfLokalny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Kwidzyna.pdf2.95 MB

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wytypowanym obszarze wskazanym w Raporcie z delimitacji. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na rozwiązania indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych obszaru Starego Miasta. W szczególności na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców zdegradowanego obszaru, a inwestycje w infrastrukturę powinny mieć względem nich charakter uzupełniający i powiązany.
Prosimy o zgłaszanie propozycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2015 r.
docxFiszka_projektowa_-_wzor.docx912.89 KB

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji postanowiono zmienić procedurę opracowania Programu Rewitalizacji i zastosować wszelkie niezbędne działania oraz narzędzia dotyczące konsultacji społecznych wskazane w ww. ustawie.

11.03.2016 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie planowanych działań wymaganych Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w celu opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.

31.03.2016 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna w ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna.
pdfProjekt_uchwaly_-_wyznaczenie_obszaru.pdf29.33 KB
pdfUchwala_w_sprawie_zasad_powolania_KR.pdf21.13 KB
pdfZasady_wyznaczania_skladu_oraz_dzialania_KR.pdf25.23 KB
pdfRaport_delimitacji_Kwidzyn.pdf2.51 MB
pdfKwidzyn_obszar_H.pdf1.58 MB

pdfZarzadzenie.pdf56.41 KB

09.06.2016 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Kwidzyna

30.06.2016 r. – podjęcie Uchwały Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna pdfUchwała komitet.pdf1.75 MB, oraz Uchwały Nr XX/126/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna pdfUchwała obszar.pdf88.58 KB, pdfMapa - zał 1 do Uchwały.pdf2.72 MB, pdfRAPORT DELIMITACJA - zał 2 do Uchwały.pdf2.41 MB

05.07.2016 r. do 20.07.2016 r. rozpoczęcie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Dnia 29 września 2016 r. Burmistrz Miasta Kwidzyna Zarządzeniem Nr 221/2016 powołał skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna.
pdfZarządzenie287.56 KB

28.10.2016 – ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym trójmiasta RPO WP 2014-2020 w zakresie działań społecznych.

13.12.2016 – ogłoszenie otwartego naboru na partnera w zakresie realizacji zadania pn."Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji" będącego elementem inwestycyjnym projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem metropolitalnym Trójmiasta" RPO WP 2014-2020".

16.12.2016 – Wybór 4 partnerów w zakresie działań społecznych: Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW, Biblioteka Miejsko Powiatowa w Kwidzynie, Scena Lalkowa im. J.Wilkowskiego, Fundacja M.A.P.A Obywatelska.

02.02.2017 - Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Miasta i mają na celu uzyskanie opinii na temat dokumentu zwiększając tym samym aktywność mieszkańców we wspólnocie samorządowej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłaszania uwag i:

1.     złożenie papierowej formy formularza w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, lub

2.     przesłanie skanu podpisanego formularza na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zamieszczając w tytule „Konsultacje społeczne - GPR".

Zapraszamy ponadto na warsztaty i spotkanie w dniu 21.02.2017 r., które odbędą się odpowiednio w godzinach 13:00 i 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie pokój 310.

Konsultacje społeczne kończą się z dniem 13 marca 2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Jakubem Kołodziejczykiem tel.055 6464 705 lub Katarzyną Świokła-Łukiańczyk tel.055 6464 716 lub elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfZarzadzenie.pdf266.68 KB

pdfGPR_KWIDZYN.pdf3.69 MB

docxFORMULARZ_UWAG_GPR.DOCX17.88 KB

27.04.2017 - Dnia 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kwidzynie podjęła Uchwałę Nr XXX/184/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023.
jpg05_05_2017_uchwala.jpg62.87 KB

pdfGPR_KWIDZYN.pdf2.46 MB

 

02.02.2018 - Konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców z całego miasta i mają na celu uzyskanie opinii, jednocześnie zwiększając aktywność mieszkańców we wspólnocie samorządowej.
Zapraszamy do zgłaszania uwag na załączonym formularzu w jednej z poniższych form:
1. papierowej złożonej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,
2. elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule „Konsultacje społeczne-obszar".

Na Państwa opinie czekamy do 6 marca 2018 włącznie. Decyduje data wpływu do urzędu.

Zapraszamy ponadto na warsztaty i spotkanie w dniu 20.02.2018 r., które odbędą się odpowiednio w godzinach 13:00 i 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie pokój 313.
W razie pytań prosimy o kontakt z Jakubem Kołodziejczykiem tel. 055 6464 705 lub Magdaleną Tkaczyk tel. 055 6464 716 lub elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

pdfZarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna.pdf472.88 KB

pdfUchwała zmiana obszar zdegradowany.pdf63.88 KB

pdfZałącznik do uchwały mapa obszaru zdegradowanego.pdf1.05 MB

pdfFormularz zgłaszania uwag - obszar.pdf79 KB

pdfPodsumowanie konsultacji społecznych.pdf1.17 MB

06.04.2018 - Konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/184/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023.

docxTreść informacji dotycząca konsultacji.docx16.34 KB

pdfTreść informacji dotycząca konsultacji.pdf267.02 KB

docxFormularz zgłaszania uwag GPR.docx76.64 KB

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 - 2023.pdf3.33 MB

pdfProjekt uchwały.pdf83.26 KB

pdfZarządzenie w sprawie konsultacji społecznych GPR.pdf488.15 KB

pdfPodsumowanie konsultacji społecznych.pdf1.17 MB

24.05.2019 – Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty uzupełniający nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji” będącego elementem inwestycyjnym projektu pn. „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” dofinansowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy regulamin naboru w załączonym Zarządzeniu. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 102 tys. zł.

pdfZarządzenie w sprawie otwartego naboru

pdfInformacja o wyborze partnera