kwidzynska rada seniorow logo

 

Kwidzyńska Rada Seniorów powołana została na podstawie Uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 r.

Celem działania Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Kwidzyna w szczególności wobec organów Miasta.

Szczegółowe zasady działania Rady Seniorów określone zostały w Statucie Kwidzyńskiej Rady Seniorów przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Kwidzyńska Rada Seniorów liczy dwadzieścioro członków zgłoszonych przez organizacje osób starszych, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie

Aktualny skład Kwidzyńskiej Rady Seniorów

Kwidzyńska Rada Seniorów realizuje zadania w ramach trzech zespołów problemowych.

Kadencja Rady Seniorów kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie, w trakcie której Rada Seniorów została powołana.

 

Siedziba Kwidzyńskiej Rady Seniorów mieści się w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, ul. Warszawska 19.

Opiekunem Rady z ramienia Burmistrza Miasta Kwidzyna jest Marek Konieczek, tel. (55) 64 64 725, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik Nr 4 do Protokółu Nr XIII/15 z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26.11.2015r.

Uchwała Nr XIII/68/15
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie powołania składu osobowego Kwidzyńskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. , poz.1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru członków do Kwidzyńskiej Rady Seniorów, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 8 do Protokołu XXXIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17.04.2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/263/14
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r. poz.594. zm. poz. 645, poz.1318) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Kwidzyńską Radę Seniorów.

§ 2.

Tryb wyboru członków Kwidzyńskiej Rady Seniorów oraz zasady działania określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Kwidzyńska Rada Seniorów

1. Piotrowska Lidia – Przewodnicząca Rady,
2. Agnieszka Gołąbek – Wiceprzewodnicząca Rady,
3. Bogdan Jałoszyński – Sekretarz Rady,
4. Bera Stanisław,
5. Borówka Aleksandra,
6. Chmielewski Andrzej,
7. Gnitecka Ewa,
8. Janiszewska Grażyna,
9. Kierlin Halina,
10. Kocznur Andrzej,
11. Michalska-Kędziera Anna,
12. Obuchowska Alicja,
13. Olchowik Irena,
14. Pasternak Bronisława,
15. Polasik Teresa,
16. Pukarowski Jan,
17. Senderek Elżbieta,
18. Stec Ewa,
19. Szczęsna Janina,
20. Wilk-Malinowska Barbara.

 

Składy osobowe zespołów problemowych Kwidzyńskiej Rady Seniorów

Zespół do spraw zdrowotnych:
Ewa Stec – Przewodnicząca Zespołu,
Grażyna Janiszewska – Wiceprzewodniczący Zespołu,
Aleksandra Borówka – członek Zespołu,
Andrzej Kocznur – członek Zespołu,
Elżbieta Senderek – członek Zespołu,
Jan Pukarowski – członek Zespołu.

Zespół do spraw kulturalno - oświatowych:
Barbara Wilk-Malinowska – Przewodniczący Zespołu,
Bronisława Pasternak – Wiceprzewodniczący Zespołu,
Andrzej Chmielewski – członek Zespołu,
Janina Szczęsna – członek Zespołu,
Anna Michalska-Kędziera – członek Zespołu,
Teresa Polasik – członek Zespołu,
Alicja Obuchowska.

Zespół do spraw pomocy seniorom:
Elżbieta Senderek – Przewodniczący Zespołu,
Aleksandra Borówka – Wiceprzewodniczący Zespołu,
Stanisław Bera – członek Zespołu,
Grażyna Janiszewska – członek Zespołu,
Halina Kierlin – członek Zespołu,
Irena Olchowik – członek Zespołu.