kwidzynska rada seniorow logo

 

Statut Kwidzyńskiej Rady Seniorów

  1. Uchwała Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / załącznik do uchwały

       pdfUchwala Nr XXXIX 263 14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

       pdfZalacznik do uchwaly

       

  1. Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 roku o zmianie Uchwały Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / załącznik do uchwały

       pdfUchwala Nr XIII 69 15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

        pdfZalacznik do uchwaly

 

  1. Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 marca 209 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu załącznik do uchwały

      pdfUchwala nr IV 61 19 o zmianie w sprawie powolania Kwidzynskiej Rady Seniorow

 

 

Skład osobowy Kwidzyńskiej Rady Seniorów

  1. Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Kwidzyńskiej Rady Seniorów / załącznik

      pdfUchwala nr VI 73 19 w sprawie powolania skladu osobowego Kwidzynskiej Rady Seniorow

      pdfZalacznik do uchwaly