Artykuły

 

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Kwidzynie podjęła Uchwałę Nr XV/92/16 w sprawie określenia trybu powoływania członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pdfUchwała rady miejskiej

 

Zarządzeniem Nr 167/2016 Burmistrz Miasta Kwidzyna w dniu 12 maja 2016 r. powołał Kwidzyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego

pdfZarządzenie Burmistrza

 

Protokół z posiedzenia Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2016 r.

pdfProtokół posiedzenia rady