Na podstawie Uchwały Nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny” osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oznaczoną pierwszymi siedmioma cyframi 2207011 mogą skorzystać z następujących ulg:

Rodzaj ulgi Wysokość zniżki Podmiot udzielający zniżki Miejsce udzielenia zniżki
Zakup biletów komunikacji miejskiej 70% od ceny biletu normalnego Powiślańska Komunikacja Samochodowa
Sp. z o.o. w Kwidzynie
Teren Kwidzyna
Zakup biletów jednorazowych uprawniających do wstępu na pływalnię 20% Kwidzyńskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie
Pływalnia przy ul. Wiejskiej 1A oraz przy ul. Słowackiego 19
Zakup karnetów uprawniających do wstępu na pływalnię 30% Kwidzyńskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie
Pływalnia przy ul. Wiejskiej 1A oraz przy ul. Słowackiego 19
Zakup biletów na korzystanie
z kortów tenisowych
50% Kwidzyńskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie
ul. Sportowa 6
Zakup biletów na korzystanie
z placu do „Mini Golfa”
50% Kwidzyńskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie
ul. Sportowa 6
Zakup biletów na spektakle filmowe i teatralne oznaczono logo Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny 20% Kwidzyńskie Centrum Kultury 1) Kinoteatr ul. Katedralna 18
2) „Czarna sala” ul. Słowiańska 13
Zwolnienie z opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w czasie wykraczającym poza podstawę programową Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kwidzynie
ul. Kościuszki 31
Wykup zezwoleń na połów ryb w wodach administrowanych przez NTW w Kwidzynie:
1)    Jezioro Klasztorek w Klasztorku,
2)    Jezioro Leśne w Klasztorku,
3)    Jezioro Sarnówek w Rozajnach,
4)    Jezioro Otoczyn w Otoczynie,
5)    Jezioro W Polu w Gardei,
6)    Staw Przystań Batorego w Kwidzynie,
7)    Staw ul. Graniczna w Kwidzynie.
30% Niezależne Towarzystwo Wędkarskie
w Kwidzynie
ul. Warszawska 19
Zniżka na wyżywienie dzieci w Przedszkolu 5% Niepubliczne Przedszkole „Smyk”
Elżbieta Trynda
ul. Józefa Piłsudskiego 28
Zniżka za każdą godzinę zabawy w Sali Zabaw 15% SMYKOLANDIA Paweł Trynda ul. Kopernika 25 G
Zniżka na asortyment dostępny na stronie sklepu https://ogrodosfera.pl/tunele-foliowe 5% N.Trade s.c. Piotr
i Lech Niteccy
https://ogrodosfera.pl/tunele-foliowe