21 12 2012 gubin-herbbGubin miasto partnerskie Kwidzyna od 1998 roku

Gubin leży nad Nysą Łużycką przy ujściu rzeki Lubszy. Ośrodek miejski rozwinął się u podnóża rozciągających się na północ i wschód wzniesień zwanych Pagórkami Gubińskimi. Niezwykle duże znaczenie dla rozwoju i genezy miasta miały przede wszystkim: ukształtowanie terenu (Pagórki Gubińskie w okolicach miasta dochodzą do 104 m n.p.m., a rynek starego miasta znajduje się na 48,5 m n.p.m.), sieć hydrograficzna oraz żyzne gleby.

21 12 2012 Gubin1

Treść umowy partnerskiej znajdziesz tutaj