Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” pn. „Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siłowym” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” pn. „Organizacja Halowych Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” pn. „Wieczór Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologia oraz ochrona...

Oferta realizacji zadania publicznego - Memoriał Mariana Wodzisławskiego.

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego - Memoriał Mariana...

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację dla dzieci i młodzieży: wypoczynku letniego oraz imprez sportowych.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka,...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt  pn. „Udział młodzieży w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, Promocja i organizacja wolontariatu".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja,...