Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert w dziedzinie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert w...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn. „Rajdy rowerowe wiosenne” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pn. „Rajdy rowerowe jesienne” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” pn. „Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w międzynarodowym turnieju sportowym” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (część II – sesja merytoryczna) z dnia 4 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (część II –...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych ze sportem.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z ochroną środowiska.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z kulturą.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” pn. „Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siłowym”
  2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” pn. „Organizacja Halowych Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody”
  3. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” pn. „Wieczór Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej”
  4. Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
  5. Oferta realizacji zadania publicznego - Memoriał Mariana Wodzisławskiego
  6. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację dla dzieci i młodzieży: wypoczynku letniego oraz imprez sportowych
  7. Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Udział młodzieży w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczneg
  9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, Promocja i organizacja wolontariatu”
  10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: przeciwdziałania uzależnieniom

Strona 1 z 5