MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Smaki Jesieni" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły.

Czytaj więcej: TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, o odwołaniu konkursu.

Czytaj więcej: Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA pn. "Piłka nożna fundamentem do kształtowania postaw i umiejętności  gry zespołowej - etap II" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Misia Uszatka.

Czytaj więcej: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Więcej artykułów…

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Malborskiej
  2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn pn. "Sportowe Lato 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
  3. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. "XXXIII Ogólnopolski Rajd Rodło - Kwidzyn 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich pn. "XVII Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg Kwidzyna
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa "Kontrasty pn. "Od wschodu do zachodu" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. p
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" pn. "Juwenalia 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
  7. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacja, oświata, wychowanie
  8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: edukacja, oświata, wychowanie
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe pn. "Final Four - Finały Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
  10. CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kościuszki