MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Łamanej.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul....

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Granicznej.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul....

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Łąkowa.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Łąkowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Kubusia Puchatka.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul....

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Rzemieślnicza.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul....

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (sport).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (sport)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (ekologia).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (ekologia)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (kultura).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (kultura)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Więcej artykułów…

  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Granicznej
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Podgórnej
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: kultura
  4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: sport
  5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło" pn. "Powiatowa Olimpiada Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych " w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo - Kolekcjonerskie GWARD pn. "Cykl zajęć strzeleckich dla młodzieży z broi sportowej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Akwedukt pn. "Kwidzyński Dzień Wolontariatu"
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Klub Dobrej Piosenki"
  10. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Smaki Jesieni"