MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Łąkowa.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Łąkowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Kubusia Puchatka.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul....

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Rzemieślnicza.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul....

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (sport).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (sport)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (ekologia).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (ekologia)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (kultura).

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (kultura)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Granicznej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Podgórnej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: kultura
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: sport
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pozytku publicznego w 2018 roku w dziedzinie: Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło" pn. "Powiatowa Olimpiada Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych " w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo - Kolekcjonerskie GWARD pn. "Cykl zajęć strzeleckich dla młodzieży z broi sportowej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Akwedukt pn. "Kwidzyński Dzień Wolontariatu"
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Klub Dobrej Piosenki"
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Smaki Jesieni"
  9. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
  10. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej