MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Informacja o publicznym otwarciu kart do głosowania na członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej: Informacja o publicznym otwarciu kart do głosowania na...

Zgłoszenia kandydatów na członków Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej: Kwidzyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej: KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej przez Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej...

Strona 28 z 28