MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działek 4/2, 5, 6/3, 7/3 o łącznej pow. 3221 m2, położonej w Kwidzynie przy ul. Słowackiego.
um

Czytaj więcej: Przetarg - działki 4/2, 5, 6/3, 7/3

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kwidzynie przy ul. Malborskiej.
um

Czytaj więcej: Przetarg - działki 115/4, 112/4

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 280/14 o pow. 1298 m2, położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej.
um

Czytaj więcej: Przetarg - działka 280/14

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza przetarg na sprzedaż działki położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej.
um

Czytaj więcej: Przetarg - działka 279, 280/15

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 5 grudnia 2013 r.
um

Czytaj więcej: Stypendia dla uczniów

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych poniżej, położonych w Kwidzynie przy ul. Malborskiej, przeznaczonych pod zabudowę usługową.
um

Czytaj więcej: Przetarg nieruchomości przy ul. Malborskiej

Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje w zakresie inicjatyw młodzieżowych i edukacji nieformalnej.

Czytaj więcej: Edukacja, oświata i wychowanie – konkurs na mikrodotacje...

Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub utrwalanie dobrych relacji międzyludzkich i społecznych, w tym służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe.

Czytaj więcej: Działania edukacyjne mające na celu budowanie lub...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez organizację dwudniowej imprezy sportowej pn. „Mistrzostwa Polski FTS klas „B” i „A” w stylach tanecznych oraz XX Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Wspieranie i...