MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dziecięcą Szkółkę Piłki Nożnej "Smyk" pn. "Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w turnieju międzynarodowym" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Przeciwdziałanie uzależnieniom (Prowadzenie placówek wsparcia dziennego)”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa narodowego”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-garażowym przy ul. Plantowej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca pn. „Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” pn. „Powiatowa olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Kwidzyńscy Harcerze Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Smaki jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej
  4. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega pn. „Biegowa Piona Niepodległości w Kwidzynie”
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Wypoczynek letni – Obóz Hufca ZHP Kwidzyn Siemiany 2018”
  7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna
  8. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XXXVI/235/17 w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2017 r.
  9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie
  10. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie