MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Komunikat dotyczący przeprowadzenia badań ankietowych w zakresie rolnictwa w dniach 1-10 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący przeprowadzenia badań ankietowych w...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 8 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Organizacja...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły...

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną „Projekt” pn. „Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych.

Czytaj więcej: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Działania wspierające inicjatywy edukacyjne mające na celu promocję działalności wolontaryjnej.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Działania...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dziecięcą Szkółkę Piłki Nożnej "Smyk" pn. "Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w turnieju międzynarodowym" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Więcej artykułów…

  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Przeciwdziałanie uzależnieniom (Prowadzenie placówek wsparcia dziennego)”
  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa narodowego”
  3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”
  4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-garażowym przy ul. Plantowej
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca pn. „Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” pn. „Powiatowa olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych”
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Kwidzyńscy Harcerze Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości”
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Smaki jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  10. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej