MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 8 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Organizacja...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły...

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną „Projekt” pn. „Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych.

Czytaj więcej: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Działania wspierające inicjatywy edukacyjne mające na celu promocję działalności wolontaryjnej.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Działania...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dziecięcą Szkółkę Piłki Nożnej "Smyk" pn. "Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w turnieju międzynarodowym" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Przeciwdziałanie uzależnieniom (Prowadzenie placówek wsparcia dziennego)”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Więcej artykułów…

  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa narodowego”
  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”
  3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-garażowym przy ul. Plantowej
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca pn. „Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” pn. „Powiatowa olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych”
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Kwidzyńscy Harcerze Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości”
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Smaki jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  9. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej
  10. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie