MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku/.
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 279, 280/15 o łącznej pow. 7860 m2, położonej w Kwidzynie
przy ul. Granicznej

Czytaj więcej: ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z
2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004
roku, ze zm./.
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr działki 280/14 o pow. 1298 m2, położonej w Kwidzynie przy ul. Granicznej

Czytaj więcej: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta Kwidzyna
działając w oparciu o ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr
102, poz. 651, ze zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /D.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku, ze
zm./.
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
wyszczególnionej poniżej położonej w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. 15-go Sierpnia 10.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...

Informacja w sprawie dofinasowania przez Miasto kwidzyn oferty złożonej przez MTS w Kwidzynie w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 234 poz. 1536 ze zm z 2010 r.)

Czytaj więcej: Informacja w sprawie dofinasowania przez Miasto kwidzyn...

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na...

Informacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn oferty złożonej przez MTS Basket" w Kwidzynie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 ze zm.).

Czytaj więcej: Informacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn...

Protokół Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadania wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej: Wychowanie przedszkolne - protokół

Organizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów i trójboku siłowym z udziałem zawodników zagranicznych z okazji jubileuszu  50-cio lecia LKS Nadwiślanin - oferta realizacji.

Czytaj więcej: Zawody w podnoszeniu ciężarów - oferta