MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA w sprawie projektu pod nazwą „Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny”.
um

Czytaj więcej: Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny

Burmistrz Miasta Kwidzyna działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 roku z późn.zm.). ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Malborskiej.

Więcej w załączniku.

docogloszenie_o_przetargu_ul._Malborska.doc38.5 KB

Konkurs na realizację zadań publicznych.

Czytaj więcej: Konkurs na realizację zadań publicznych

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kwidzynie przy ul. Machutty przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. 15-go Sierpnia 10.

Czytaj więcej: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ...

Informacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło"  w Kwidzynie w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 234 poz. 1536 ze zm z 2010 r.)

Czytaj więcej: Informacja w sprawie dofinansowania przez Miasto Kwidzyn...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Drzymały 20A w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Przetarg

Raport z wybranej formy konsultacji społecznych projektu zintegrowanego programu zrównoważonego rozwoju miasta Kwidzyna do 2020 roku.

Czytaj więcej: ZIPROM Kwidzyn