MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły.

Czytaj więcej: TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, o odwołaniu konkursu.

Czytaj więcej: Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA pn. "Piłka nożna fundamentem do kształtowania postaw i umiejętności  gry zespołowej - etap II" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Misia Uszatka.

Czytaj więcej: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Malborskiej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn pn. "Sportowe Lato 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. "XXXIII Ogólnopolski Rajd Rodło - Kwidzyn 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
  2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich pn. "XVII Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg Kwidzyna
  3. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa "Kontrasty pn. "Od wschodu do zachodu" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. p
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" pn. "Juwenalia 2017" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacja, oświata, wychowanie
  6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: edukacja, oświata, wychowanie
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe pn. "Final Four - Finały Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
  8. CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kościuszki
  9. DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej
  10. CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty