MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły.

Czytaj więcej: TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, o odwołaniu konkursu

Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, o odwołaniu konkursu.

Czytaj więcej: Informacja dla Organizacji Pozarządowych biorących udział...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA pn. " Piłka nożna fundamentem do kształtowania postaw i umiejętności gry zespołowej - etap II" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczneg

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA pn. "Piłka nożna fundamentem do kształtowania postaw i umiejętności  gry zespołowej - etap II" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Misia Uszatka

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Misia Uszatka.

Czytaj więcej: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Malborskiej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Malborskiej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Więcej artykułów…