MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Granicznej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Junaków.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łamanej-Poligonowej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łąkowej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” pn. „Powiatowa olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Kwidzyńscy Harcerze Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie Polski, w zakresie biegów na orientację” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Smaki jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej
  3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega pn. „Biegowa Piona Niepodległości w Kwidzynie”
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Wypoczynek letni – Obóz Hufca ZHP Kwidzyn Siemiany 2018”
  6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna
  7. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XXXVI/235/17 w Kwidzynie z dnia 30 listopada 2017 r.
  8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie
  9. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie
  10. Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

Strona 1 z 24