MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Przeciwdziałanie uzależnieniom (Prowadzenie placówek wsparcia dziennego)”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Długiej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łamanej-Poligonowej.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Granicznej.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łąkowej.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rumcajsa.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Rzemieślniczej.

Czytaj więcej: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa narodowego”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie...

Więcej artykułów…

  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa”
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-garażowym przy ul. Plantowej
  3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca pn. „Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” pn. „Powiatowa olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych”
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn pn. „Kwidzyńscy Harcerze Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości”
  7. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt pn. „Smaki jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
  9. Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej
  10. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamiejskiej 13 w Kwidzynie

Strona 1 z 26