MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Akwedukt pn. "Kwidzyński Dzień Wolontariatu" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Klub Dobrej Piosenki" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną "Projekt" pn. "Smaki Jesieni" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Długiej.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Misia Uszatka.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łamanej-Poligonowej.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Granicznej.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łąkowej.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY...

Strona 1 z 18