MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: edukacja, oświata, wychowanie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe pn. "Final Four - Finały Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kościuszki.

Czytaj więcej: CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty.

Czytaj więcej: CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły.

Czytaj więcej: DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: edukacja, oświata, wychowanie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza przetarg na sprzedaż działek położonych w Kwidzynie przy ul. Granicznej

Czytaj więcej: TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji i przygotowania projektu w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Więcej artykułów…

  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
  2. "Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji" - konkurs na partnera
  3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie Prowadzenia trzech placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej
  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  6. Rewitalizacja Kwidzyna - wybór partnera
  7. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji”
  8. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji”
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Pomorskie pn. "Zunifikowana piłka ręczna - To Kocham - integracyjny turniej zunifikowanej piłki ręcznej olimpiady specjalne" w trybie art. 19a usta
  10. Ogłoszenie o zmianie informacji w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Strona 1 z 15