MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie PRO-VOX pn. „Smaki Jesieni” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Gward” pn. „II Piknik Historyczno-Militarny” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: Przetargi - ul. Owcza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Koszykowej.

Czytaj więcej: Przetarg - ul. Koszykowa

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Czytaj więcej: Informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania "Kwidzyn Biega" pn. "III Kwidzyńska Biegowa Piona" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich pn. „XIX Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg Kwidzyna” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna przy ul. Koszykowej.

Czytaj więcej: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży poprzez organizację dwudniowej imprezy sportowej pn. „Mistrzostwa Polski FTS klas „B” i „A” w stylach tanecznych oraz XX Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna”.

Czytaj więcej: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla dzieci...

Więcej artykułów…

  1. Komunikat dotyczący przeprowadzenia badań ankietowych w zakresie rolnictwa w dniach 1-10 czerwca 2019 r.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie – Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 8 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych
  3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
  4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną „Projekt” pn. „Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej”
  6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z rodzin dysfunkcyjnych w formie obozów socjoterapeutycznych
  7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie - Działania wspierające inicjatywy edukacyjne mające na celu promocję działalności wolontaryjnej
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dziecięcą Szkółkę Piłki Nożnej "Smyk" pn. "Wspieranie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w turnieju międzynarodowym" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo
  9. Otwarty konkurs ofert ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  10. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie „Przeciwdziałanie uzależnieniom (Prowadzenie placówek wsparcia dziennego)”

Strona 1 z 28