Zagłosuj w ramach V edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

07 10 2019 plakat kbo

Na jakie projekty można głosować?

Lp. Tytuł projektu Koszt projektu po weryfikacji (zł)
1 Wyposażenie sali treningowej 35 00,00
2 Squash od-nowa. Poprawa infrastruktury sportowej 138 000,00
3 Oświetlenie boiska bocznego na stadionie 220 800,00
4 Wykonanie nawierzchni betonowej i zamontowanie małej poręczy prostej na skateparku przy ulicy Sportowej 134 000,00
5 Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży 33 000,00
6 Teatr jest dobry na wszystko – wystawienie sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej 25 000,00
7 Plac przyjazny dzieciom na kwidzyńskim deptaku 382 000,00
8 Bezpieczne przejście dla pieszych. Zakup tablic pomiaru prędkości i ich montaż przy przejściach dla pieszych 41 000,00
9 Budowa betonowego skateparku na osiedlu Piastowskim 220 000,00
10 Modernizacja chodnika ul. Baczyńskiego 230 000,00
11 Budowa toru rolkowo-wrotkowego 390 950,00
12 Plac zabaw na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Liwą 241 000,00
13 Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn 30 000,00
14 Bieżnia przy Słowackiego 33 000,00
15 Wodny plac zabaw (WIBIT) 59 000,00
Łączny koszt projektów 2 212 750,00

Kto i kiedy może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć, niezależne od wieku, każdy mieszkaniec Kwidzyna. W przypadku osoby małoletniej potrzebna będzie zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Można ją pobrać na stronie kbo.kwidzyn.pl.

Głosowanie polega na oddaniu jednego głosu (niezależnie od przyjętej formy głosowania), wybierając maksymalnie trzy projekty. Oddanie większej liczby głosów lub wskazanie więcej niż trzech projektów czyni głos nieważnym. Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista rankingowa projektów według liczby uzyskanych głosów. Do realizacji przyjęte zostaną kolejne projekty o największej liczbie głosów, do wysokości środków przeznaczonych na realizację KBO. Więcej informacji na stronie kbo.kwidzyn.pl.

Głosowanie trwa od 7 do 18 października 2019 r.

Jak można głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej na dedykowanej stronie kbo.kwidzyn.pl internetowej KBO oraz w formie tradycyjnej, z wykorzystaniem karty do głosowania.

Punkty do głosowania w formie tradycyjnej (papierowej):

  1. Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, w godzinach: 07:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  2. Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, w godzinach: 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
  3. Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia, ul. Wiejska 1a, w godzinach: 08:00-21:00 codziennie,
  4. Niepubliczne Przedszkole „Promyk”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godzinach: 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  5. Biblioteka Miejsko-Powiatowa, ul. Kościuszki 54, w godzinach: 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku

Bądź BLISKO

KWIDZYN Bądź BLISKO tego co ważne

Znajdź nas ...

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Kamery On-Line

Kamery On-Line

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez