MIESZKAŃCY / AKTUALNOŚCI kwidzyn.pl - aktualności - RSS

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim obyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące sporządzenia dwóch planów miejscowych: „Osiedle Piastowskie” oraz „Kwidzyn – Wschód”. Z założenia było to tzw. spotkanie eksperckie, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji uzgadniających i opiniujących projekty planów. Dopisali swoją obecnością branżyści z Energa Operator, PGNiG, PEC Kwidzyn, PWK Kwidzyn, a także pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn, Gminy Kwidzyn i GDDKiA. Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Piotr Widz, a jego przebieg moderował Architekt Miasta Mirosław Góralski. Była to dobra okazja do zapoznania się z uwarunkowaniami, strukturą funkcjonalną i własnościową, układem komunikacyjnym, a w rezultacie z potencjałem drzemiącym w tych dwóch fragmentach miasta, o czym w swoich prezentacjach mówili urbaniści, którzy podjęli się sporządzenia planów miejscowych. Pracownia Architektoniczna Studioprojekt Jakub Sieniawski z Gdańska przybliżyła zagadnienia związane z terenem Kwidzyn-Wschód, zaś Biuro Urbanistyczne Planisfera z Grudziądza – Osiedle Piastowskie. Było to owocne spotkanie, następne już w przyszłym tygodniu, 17 września, z udziałem organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru objętego planem „Kwidzyn-Wschód”, na które również zapraszamy.

Terminy konsultacji społecznych – MPZP OSIEDLE PIASTOWSKIE:

  • 1 października, godz. 16:00 – spotkanie w formule WORLD CAFE (Urząd Miejski),
  • 19 października, godz. 12:00 – spacer badawczy (początek na parkingu przy kościele przy ul. Piastowskiej),
  • 18 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Terminy konsultacji społecznych – MPZP KWIDZYN-WSCHÓD:

  • 17 września, godz. 10:00 – spotkanie z przedsiębiorcami (Urząd Miejski),
  • 17 września, godz. 12:00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi (Urząd Miejski),
  • 12 października, godz. 12:00 – spotkanie z mieszkańcami w terenie (wiata na terenie TRW Miłosna),
  • 20 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej:
www.kwidzyn.pl w zakładce MIESZKAŃCY-> PLANY MIEJSCOWE KONSULTACJE

Propozycje, opinie, wnioski i uwagi wnosić można poprzez:
http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn

11 09 2019 konsultacje spoleczne1

11 09 2019 konsultacje spoleczne2

11 09 2019 konsultacje spoleczne3

Znajdź nas ...

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez

Aktualności