Zapraszamy obejrzenia relacji z briefingu prasowego poświęconego kolejnym już echom grudniowej sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Wesołowski oraz Roman Bera - szef klubu radnych PKO omówili i przedstawili stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która zajmowała się skargą na sposób podjęcia w dniu 6 grudnia 2018r. szeregu uchwał Rady Miejskiej w Kwidzynie o charakterze finansowym tj:

1.      uchwała nr I/6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2.      uchwała nr I/7/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu

3.      uchwała nr I/8/18 w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2018 rok

4.      uchwała nr I/9/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna

5.      uchwała nr I/10/18 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu na 2019 rok

6.      uchwała nr I/11/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

7.      uchwała nr I/12/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna

8.      uchwała nr I/13/18 w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2019

9.      uchwała nr I/14/18 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018

10.  uchwała nr I/19/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Kwidzyn jest organem rejestrującym.

Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w Gdańsku nie stwierdziło żadnych uchybień w procedowaniu ww. uchwał, które oczywiście utrzymują swoją moc prawną. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego materiału.

Bądź BLISKO

KWIDZYN Bądź BLISKO tego co ważne

Znajdź nas ...

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Kamery On-Line

Kamery On-Line

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez