Drugi etap dotyczy likwidacji czterech węzłów grupowych przy ul. Reymonta, Krańcowej, Wschodniej oraz Wspólnej i budowy wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi dla każdego z budynku, który dotychczas był zasilany z wymienionych węzłów grupowych. Etap drugi obejmuje zatem budynki wielorodzinne zlokalizowane m.in. przy ul. Reymonta, Broniewskiego, Baczyńskiego, Krańcowej, Wschodniej, Wspólnej. Podpisana umowa zgodnie z projektem przewiduje budowę: 3805 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej oraz 66 szt. węzłów cieplnych za kwotę 9 780 909 zł.

Pierwszy etap projektu pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” obejmował likwidację węzła grupowego przy ulicy Korczaka i zmianę sposobu zasilania w ciepło obiektów korzystających z tego węzła, tj. budynków zlokalizowanych przy ulicy Gębika, Korczaka, Kasprowicza, Polnej, Żeromskiego. Prace budowlane dotyczące tego zadania zostały zakończone 30.10.2018 r. i obejmowały wybudowanie 2963 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz budowę 61 węzłów cieplnych. Realizacja pierwszego etapu pochłonęła ok. 6 km rur preizolowanych z pogrubioną izolacją, w celu zapewnienia maksymalnej redukcji strat ciepła na przesyle. Pierwszy etap projektu kosztował 6 652 824 zł, z czego 4 261 885 zł to środki z dofinansowania UE.

Realizacja całego projektu pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w przesyle ciepła, zmniejszenia oddziaływania energetyki cieplej na środowisko, a także przyczyni się do redukcji ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody, co wpłynie na zmniejszenie kosztów podgrzania ciepłej wody.

PEC Kwidzyn korzystając ze sposobności z góry przeprasza za utrudnienia i niedogodności związane z realizacją zaplanowanych prac budowlanych i prosi mieszkańców o wyrozumiałość. PEC Kwidzyn ze swojej strony deklaruje prowadzić prace w sposób sprawny i zorganizowany tak aby utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji projektu trwały możliwie najkrócej.

18 12 2018 pec1

18 12 2018 pec2

Bądź BLISKO

KWIDZYN Bądź BLISKO tego co ważne

Znajdź nas ...

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Kamery On-Line

Kamery On-Line

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez