Artykuły

WSZYSTKIE ZESPOŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W KWIDZYNIE FUNKCJONUJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE

ul. Warszawska 18(budynek naprzeciwko Urzędu Miejskiego)

Parter
- Biuro Obsługi Ludności
- Ewidencja Ludności
- Dowody Osobiste
- Urząd Stanu Cywilnego (śluby będą odbywały się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Grudziądzkiej 30)
- Ewidencja Wojskowa
- Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
- Informatycy

I Piętro (wejście z lewej strony budynku)
- Podatki i Opłaty Lokalne
- Działalność Gospodarcza
- Sekretarz Miasta
- Zespół ds. Organizacyjnych
- Administrator Systemu Zarządzania Jakością

ul. Grudziądzka 6 - II piętro (budynek Centrum Administracji Szkół naprzeciwko kościoła św. Trójcy)
- tel. (055) 646 16 26 wew. 131

- Zespół ds. Kontroli
- Audytor Wewnętrzny Miasta

ul. 11 listopada 13 (budynek Kwidzyńskiego Centrum Kultury)

Parter
- Zespół ds. Społecznych - pokój 4
- Zespół ds. Gospodarki Mieszkaniowej - pokój 4
- Gospodarka Komunalna - pokój 4
- Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - pokój 4
- Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi - pokój 4
- Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu - pokój 6
- Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych R. Bera - pokój 7

I Piętro
- Zespół ds. Inżynierii Miejskiej - pokój 11 i 12
- Zespół ds. Architektury i Planowania Przestrzennego - pokój 13 i 14
- Zespół ds. Rozwoju Lokalnego - pokój 22B
- Zespół ds. Obsługi Rady Miejskiej - pokój 22B
- Zespół ds. Promocji Miasta - pokój 23 B
- Zespół ds. Planowania Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych - pokoje 24B i 25B
- Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - pokój 29B

II Piętro
- Sekretariat Burmistrza - pokój 21
- Burmistrz Miasta A. Krzysztofiak - pokój 21
- Zastępca Burmistrza Miasta ds. Inwestycji P. Halagiera - pokój 21
- Zespół ds. Budżetu i Księgowości Budżetowej - pokoje 23 i 24
- Skarbnik Miasta - pokój 27

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak