MIESZKAŃCY / KWIDZYN ROWEROWY

rowerowy-kwidzyn-logo

 

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 

1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.

2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.

4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 03 czerwca do dnia 14 czerwca 2019 roku.

5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przybicie pieczątki w dzienniczku rowerowym [dzienniczki do pobrania w sekretariacie szkoły każdego dnia obowiązywania kampanii, pieczątki przystawiane są w sekretariacie szkoły].

7. Za każdą aktywną podróż uczestnik otrzymuje pieczątkę.

8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy: wśród uczestników kampanii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody [w każdej szkole].

9. Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

Znajdź nas ...

Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie