MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W III edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego złożono 31 projektów o łącznej wartości 3 393 307,00 zł.

Projekty te zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Do 6 października nastąpi ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania, a głosowanie dotyczące wyboru projektów odbędzie się w dniach od 9 października 2017 r. do 20 października 2017.

Najpóźniej do 27 października 2017 r. nastąpi ogłoszenie wyników wyboru projektów.

Zestawienie projektów złożonych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

L.p. Tytuł Kwota
1 Rewitalizacja stawku na ul. Granicznej 50 810,00
2 Boisko sportowe do piłki nożnej (Miłosna) 130 000,00
3 Rewitalizacja skweru przy ul. Korczaka 249 500,00
4 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kasprowicza 165 500,00
5 Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym 43 911,00
6 Akademia Seniora 19 808,00
7 Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Senior i rodzina" 12 000,00
8 Monitoring wizyjny na Osiedlu Sybiraków 28 400,00
9 Oświetlenie bieżni stadionu miejskiego 50 000,00
10 Remont zaułka przy ul. Broniewskiego 187 000,00
11 Modernizacja chodników w obszarze ul. Krańcowej - budowa chodnika z kostki brukowej 75 000,00
12 Projekt koncepcji budowy miejsca wypoczynku przy Gimnazjum Nr 2 - rewitalizacja terenu
przy Krańcowej 10B, 10C oraz 10D
20 000,00
13 Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta 17 500,00
14 Modernizacja chodników przy ul. Baczyńskiego - budowa chodnika z kostki brukowej
w sąsiedztwie bloków na ulicy Wschodniej
155 000,00
15 Aplikacja turystyczna dla Miasta Kwidzyna 19 990,00
16 Wykonanie i montaż "Gabloty Galerii kwidzyńskiego sportu" 18 900,00
17 Modernizacja podjazdu przy ul. Piłsudskiego 51 - budowa chodnika z kostki brukowej 20 000,00
18 Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego 205 656,00
19 Impuls Życia dla ROD 245 000,00
20 Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz
wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn
75 600,00
21 Instalacja większej ilości sprzętu rekreacyjno-ruchowego na placu zabaw dla dzieci
na stadionie miejskim przy ul. Sportowej
20 000,00
22 Rozbudowa "Orlika" przy ul. Topolowej 20 000,00
23 Oczko wodne na skwerze przy pływalni ul. Wiejska-Topolowa 9 000,00
24 Siłownia na wolnym powietrzu 23 001,00
25 Samoobsługowy serwis rowerowy 21 140,00
26 Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana 446 000,00
27 "Być jak Radwańska" - projekt zmiany nawierzchni oraz przykrycia powłoka balonową
jednego z kortów tenisowych nad Liwą przy ul. Baczyńskiego
418 441,00
28 Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie 190 000,00
29 "Kwidzyn przyjazny obcokrajowcom" - broszura z cennikiem i regulaminem pływalni miejskiej 3 800,00
30 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym poprzez utworzenie profesjonalnej świetlicy
socjoterapeutycznej w Kwidzynie
297 350,00
31 Remont chodnika przy ul. Połomskiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9 do ulicy
Hallera w Kwidzynie
155 000,00