MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po weryfikacji i ocenie dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzeniu przez Komisję Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta

ogłasza listę projektów dopuszczonych do głosowania
w V edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Lp. Tytuł projektu Koszt projektu po weryfikacji (zł)
1 Bieżnia przy Słowackiego. 33 000,00
2 Wodny plac zabaw (WIBIT). 59 000,00
3 Oświetlenie boiska bocznego na stadionie. 220 800,00
4 Bezpieczne przejście dla pieszych. Zakup tablic pomiaru prędkości i ich montaż przy przejściach dla pieszych. 41 000,00
5 Squash od-nowa. Poprawa infrastruktury sportowej. 138 000,00
6 Budowa betonowego skateparku na osiedlu Piastowskim. 220 000,00
7 Teatr jest dobry na wszystko – wystawienie sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej. 25 000,00
8 Budowa toru rolkowo-wrotkowego. 390 950,00
9 Wykonanie nawierzchni betonowej i zamontowanie małej poręczy prostej na skateparku przy ulicy Sportowej. 134 000,00
10 Plac przyjazny dzieciom na kwidzyńskim deptaku. 382 000,00
11 Plac zabaw na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Liwą. 241 000,00
12 Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży. 33 000,00
13 Modernizacja chodnika ul. Baczyńskiego. 230 000,00
14 Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i profilaktyki przeciwpożarowej dla mieszkańców Kwidzyna prowadzone przez OSP Kwidzyn. 30 000,00
15 Wyposażenie sali treningowej. 35 000,00
Łączny koszt projektów 2 212 750,00

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku weryfikacji i oceny dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, decyzją Komisji Rady Miejskiej ds. Budżetu i Rozwoju Miasta, niżej wymienione projekty nie zostały dopuszczone do głosowania:

Lp. Tytuł projektu / koszt projektu (zł) Przyczyna niedopuszczenia
1 Modernizacja nawierzchni prowadzącej do Skweru Kombatantów do fontanny oraz boiska przy ulicy Warszawskiej. Z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni bitumicznej na większości ciągów pieszych jej wymiana wydaje się bezzasadna i nieracjonalna (§ 3 ust. 2 Regulaminu KBO). Wnioskowane ciągi położone są w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Nawierzchnie bitumiczne z uwagi na brak uskoków występujących przy nawierzchniach z kostki betonowej, wydają się praktyczniejszym rozwiązaniem w danej lokalizacji. Budowa ciągów pieszych z nawierzchnią asfaltową jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w krajach Europy zachodniej, a także w krajach skandynawskich.
2 Bezpieczne place zabaw. Monitoring placów zabaw w Kwidzynie. Projekt nie uwzględnia kosztów wykonania przyłączy energetycznych do poszczególnych kamer. Ponadto zaproponowane rozwiązanie transmisji za pomocą radiolinii wymagać będzie dodatkowych stacji przekaźnikowych (koszty nieuwzględnione w projekcie). Zwiększenie kosztów projektu o koszty przyłączy energetycznych oraz koszty dodatkowych stacji przekaźnikowych (szacunkowo o min. 50 tys. zł – bardziej prawdopodobna kwota kilkukrotnie większa) powodują wzrost wartości projektu powyżej kwoty 450 000 zł, co jest sprzeczne z § 1 ust. 8 Regulaminu KBO).
3 Parking dla samochodów osobowych. Grunt wskazany pod lokalizację parkingu dla samochodów osobowych jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym IP Kwidzyn Sp. z o.o., tym samym projekt nie spełnia wymogu określonego w § 1 ust. 3. Regulaminu KBO.

Zgodnie z z § 3 ust. 7 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego autorom projektów niedopuszczonych do głosowania przysługuje prawo do złożenia odwołania do Burmistrza Miasta Kwidzyna w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania (tj. od dnia 20.09.2019 r.)