MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego informuje, że podczas głosowania w III edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, które odbyło się w dniach od 9 października 2017 r. do 20 października 2017 r.:
1) oddano 2888 głosy ważne (na 1237 ważnych kartach do głosowania, na których można było dokonać wyboru maksymalnie trzech projektów), ponadto w głosowaniu złożono 47 nieważnych kart do głosowania;
2) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Nr projektu Tytuł projektu Liczba oddanych głosów ważnych
1 "Kwidzyn przyjazny obcokrajowcom" - broszura z cennikiem
i regulaminem pływalni miejskiej
24
2 Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie
miasta
225
3 Instalacja większej ilości sprzętu rekreacyjno-ruchowego na placu zabaw
dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. Sportowej
115
4 Samoobsługowy serwis rowerowy 240
5 Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego 372
6 Akademia Seniora 159
7 Monitoring wizyjny na Osiedlu Sybiraków 155
8 Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana 378
9 Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym 170
10 Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu
poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP
Kwidzyn
350
11 Siłownia na wolnym powietrzu 117
12 Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Senior i rodzina" 97
13 Modernizacja chodników przy ul. Baczyńskiego - budowa chodnika z
kostki brukowej w sąsiedztwie bloków na ulicy Wschodniej
88
14 Modernizacja chodników w obszarze ul. Krańcowej - budowa chodnika
z kostki brukowej
115
15 Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie 257
16 Wykonanie i montaż "Gabloty Galerii kwidzyńskiego sportu" 26
Liczba głosów ważnych ogółem 2 888

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kwidzyna informuje, że w wyniku głosowania oraz na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego, że zakwalifikowane zostaną projekty z największą, kolejną liczbą głosów poparcia, których łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok (na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł), do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

Nr projektu Tytuł projektu Liczba oddanych głosów ważnych Koszt projektu (zł)
8 Przebudowa ciągu pieszego (deptaka)
ul. Miedziana
378 446 000,00
5 Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego 372 205 656,00
10 Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn 350 75 600,00
15 Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie 257 190 000,00
4 Samoobsługowy serwis rowerowy 240 21 140,00
2 Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta 225 17 500,00
9 Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym 170 43 911,00
Ogółem 999 807,00