MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Burmistrz Miasta Kwidzyna

na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego informuję, że w wyniku głosowania oraz na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego, że zakwalifikowane zostaną projekty z największą, kolejną liczbą głosów poparcia, których łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok (na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł), do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

Nr projektu Tytuł Projektu Koszt projektu (zł)
Liczba oddanych głosów ważnych
5 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią 322 000,00 409
7 Bezpieczny i czysty Kwidzyn - monitoring Parku rekreacji Balaton oraz innych miejsc szczególnie narażonych na dewastację 93 000,00 408
2 Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II 448 900,00 391
3 Brak zgody na psie odchody 21 700,00 169
4 Trzymaj bezpieczną prędkość na Osiedlu Piastowskim 13 960,50 166
Ogółem 899 560,50