MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W tym miejscu znajdują się wszystkie pliki, potrzebne do złożenia projektu w III edycji budżetu obywatelskiego w Kwidzynie w roku 2017.

Termin składania projektów: 8 września 2017 r. do godz. 16.00

 1) Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19,82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: „Kwidzyński Budżet Obywatelski na rok 2018”

 2) W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

docFormularz_zgłoszenia_projektu.doc64 KB

 

LISTA POPARCIA JAKO ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY DO FORMULARZA PROJEKTU:

docLista_poparcia.doc55 KB


 

Pozostałe dokumenty, związane z procedurą wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Kwidzynie

Zarządzenie Nr 330/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego:

docZarządzenie.doc45.5 KB

 

REGULAMIN III EDYCJI KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

docRegulamin_KBO.doc79 KB