MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W tym miejscu znajdują się wszystkie pliki, potrzebne do złożenia projektu w IV edycji budżetu obywatelskiego w Kwidzynie w roku 2018

Termin składania projektów: 18 maja 2018 r. do godz. 16.00

1) Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - osobiście lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
z dopiskiem: „Kwidzyński Budżet Obywatelski na rok 2019”

2) W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

docFormularz_zgloszenia_projektu.doc

 

LISTA POPARCIA JAKO ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY DO FORMULARZA PROJEKTU:

docLista_poparcia.doc


 

Pozostałe dokumenty, związane z procedurą wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Kwidzynie

Zarządzenie Nr 417/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego:

docZarzadzenie.doc

 

REGULAMIN IV EDYCJI KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

docRegulamin_KBO.doc