MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 07.00-15.00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z ekspertami na temat zasad funkcjonowania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to członkowie Zespołu ds KBO, powołani zarządzeniem Burmistrza Kwidzyna w dniu 06 lipca 2017 roku.  (Zarządzenie Burmistrza Miasta)

Do zadań Zespołu należy weryfikacja złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Członkowie Zespołu przeanalizują zgłoszone propozycje pod względem: możliwości realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu, znaczenia dla lokalnej społeczności oraz dostępności projektów dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna.

W skład Zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego wchodzą następujące osoby:

1.  Jakub Kołodziejczyk - przewodniczący
2.  Mirosław Góralski - zastępca przewodniczącego
3. Jan Kozłowski
4. Irena Zalewska
5. Alina Żarczyńska
6. Jolanta Grau
7. Marek Konieczek

 Każda z osób udziela wszelkich informacji w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 pod nr tel. 55 6464700 lub osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19

01 01 2016 TabelaKBO Kwidzyn mala