MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 07:00-15:00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z ekspertami na temat zasad funkcjonowania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to członkowie Zespołu ds KBO, powołani zarządzeniem Burmistrza Kwidzyna w dniu 19 kwietnia 2018 roku. (Zarządzenie Burmistrza Miasta)

Do zadań Zespołu należy weryfikacja złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym. Członkowie Zespołu przeanalizują zgłoszone propozycje pod względem: możliwości realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu, znaczenia dla lokalnej społeczności oraz dostępności projektów dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna.

W skład Zespołu ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego wchodzą następujące osoby:

1. Jakub Kołodziejczyk - przewodniczący
2. Mirosław Góralski - zastępca przewodniczącego
3. Jolanta Grau
4. Irena Zalewska
5. Alina żylis
6. Marek Konieczek
7. Jan Kozłowski

Każda z osób udziela wszelkich informacji w dni robocze w godz. 7:00-15:00 pod nr tel. 55 6464700 lub osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19

01 01 2016 TabelaKBO Kwidzyn mala