MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane projekty zgodne z prawem i w granicach zadań oraz kompetencji miasta. Zakłada się, że projekty powinny dotyczyć realizacji przedsięwzięć obejmujących obszar w granicach administracyjnych miasta Kwidzyna. Każdy projekt powinien służyć mieszkańcom Kwidzyna oraz przyjmować formę ogólnodostępną dla wszystkich.

Projekt  może  złożyć każdy  mieszkaniec  Kwidzyna,  który  w momencie  jego  składania  ukończył 16 lat.

Projekt  w  ramach  Kwidzyńskiego  Budżetu  Obywatelskiego  należy  składać  na  odpowiednim formularzu.

Jeden formularz zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego projektu.

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 450 000 złotych.

Każda  osoba  może  zaproponować  dowolną  liczbę  projektów.  Zgłoszenie  uważa  się  za  ważne jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola w formularzu zgłoszenia.

Do każdego projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami:

a) w przypadku  projektów, których planowany koszt realizacji nie przekracza 20 000 zł – co najmniej 25 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat;

b) w przypadku projektów, których planowany koszt realizacji przekracza 20 000 zł – co najmniej 50 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat.