MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Od 7 do 18 października 2019 r. będzie można oddać swój głos na projekty zgłoszone w ramach V Edycji Kwidzyńskiego budżetu Obywatelskiego.

Lista punktów do głosowania:

  1. Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, w godzinach: 07:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  2. Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13, w godzinach: 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
  3. Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia, ul. Wiejska 1a, w godzinach: 08:00-21:00 codziennie,
  4. Niepubliczne Przedszkole „Promyk”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godzinach: 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
  5. Biblioteka Miejsko-Powiatowa, ul. Kościuszki 54, w godzinach: 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat. Uprawnieni do głosowania otrzymują jedną kartę, na której wybierają maksymalnie trzy projekty, poprzez wpisanie numeru projektu do wyznaczonych kratek. Oddanie większej liczby kart do głosowania, wskazanie więcej niż trzech projektów lub oddanie czystej karty bez dokonanego wyboru projektu czyni głos nieważnym.

Kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony internetowej po zatwierdzeniu listy projektów oraz losowaniu ich kolejności (patrz: niezbędnik) bądź w punkcie do głosowania. Przed wrzuceniem karty do urny konieczne będzie jej uwierzytelnienie przez osobę obsługującą poprzez przystawienie pieczęci.

pdfKARTA DO GŁOSOWANIA – WZÓR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM I EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KWIDZYNIE:

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 14 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Zgodnie z brzmieniem regulaminu I edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego:

1.      Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.

2.      Głosowanie odbywa się drogą tradycyjną z wykorzystaniem karty do głosowania.

3.      Na karcie do głosowania zamieszczone będą wszystkie projekty, których kolejność ułożona została w drodze losowania, z podziałem na projekty małe i duże. Uprawnieni do głosowania mogą oddać tylko jeden głos (jedną kartę), przy czym są uprawnieni do poparcia na karcie jednego projektu małego oraz jednego projektu dużego.

4.      Oddanie większej liczby głosów, większej liczby kart do głosowania, oddanie czystej karty do głosowania lub bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

5.      Za zwycięskie uznane zostaną projekty z największą liczbą głosów poparcia, których łączna suma wartości nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok.

6.      W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.

 

W dniu 02 marca 2016 roku Burmistrz Miasta Kwidzyna wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty obywać się będzie w następujących punktach i godzinach

w dniach od 14 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.:

1)      Urząd Miejski, ul. Warszawska 19

          w godz. 07:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

2)      Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11-go Listopada 13

          w godz. 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

3)      Hala Widowiskowo-Sportowa - Pływalnia, ul. Wiejska 1a

          w godz. 08:00 – 21:00 codziennie

4)      Niepubliczne Przedszkole „Promyk”, ul. Kazimierza Wielkiego 2

           w godz. 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

5)      Biblioteka Miejsko-Powiatowa, ul. Józefa Piłsudskiego 21

          w godz. 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku

UWAGA: Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoby, które w terminie głosowania ukończyły 75 lat, mogą głosować przy wykorzystaniu urny pomocniczej (dostarczonej pod wskazany adres) po uprzednim uzgodnieniu terminu głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pod numerem telefonu: 55 6464 777.

Przy głosowaniu należy mieć ze sobą dowód tożsamości. Na karcie do głosowania należy wpisać nr pesel i dane osobowe w celu weryfikacji. Kartę do głosowania pobiera się wyłącznie w miejscu głosowania. Głosowanie odbywa się osobiście i wyłącznie jeden raz (z użyciem jednej karty do głosowania). Na karcie należy wybrać jeden projekt mały i jeden projekt duży, tylko jeden projekt mały lub tylko jeden projekt duży. Oddanie większej liczby głosów, większej liczby kart do głosowania, oddanie czystej karty do głosowania lub bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

pdf ZARZĄDZENIE W SPRAWIE GŁOSOWANIA W KBO 87.67 KB

pdf WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA626.89 KB