MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Trzecia edycja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się wg poniższego harmonogramu:

1) od 16 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. do godz. 16.00 – składanie projektów,
2) do 29 września 2017 r. – weryfikacja formalno-prawna projektów,
3) do 6 października 2017 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania,
4) od 9 października 2017 r. do 20 października 2017 r. – głosowanie dotyczące wyboru projektów,
5) do 27 października 2017 r. – ogłoszenie wyników wyboru projektów.