MIESZKAŃCY / BUDŻET OBYWATELSKI

Czwarta edycja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się wg poniższego harmonogramu:

1) od 23 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r. do godz. 16:00 – składanie projektów,
2) od 21 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. – weryfikacja formalno-prawna projektów, ogłoszenie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania,
3) od 11 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. do godz. 16:00 – głosowanie dotyczące wyboru projektów,
4) do 29 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników wyboru projektów.