Południowy portyk katedry z wapienia gotlandzkiego
Autor: foto Aleksander Łubiński

Międzynar...Kwidzyn M...Kwidzyn M...95 Roczni...XXII fina...

Nasze Galerie