Południowy portyk katedry z wapienia gotlandzkiego
Autor: foto Aleksander Łubiński

Skandia M...Międzynar...Dni Kwidz...XIII-Wiel...XIII Wiel...

Nasze Galerie